POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA PN. „REMONT POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W HANGARZE NR 5 NA LOTNISKU WARSZAWA- BABICE”, NR SPRAWY 49/WA/PN/2016

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2468/ogl_zam_spr_49_wa_pn_2016.docx">ogl_zam_spr_49_wa_pn_2016.docx</a></p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2469/siwz_spr_49_wa_pn_2016.docx">siwz_spr_49_wa_pn_2016.docx</a></p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2470/za_e_nr_1_siwz_formularz_ofertowy_sprawa_49_wa_pn_2016.docx">za_e_nr_1_siwz_formularz_ofertowy_sprawa_49_wa_pn_2016.docx</a></p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2471/za_e_nr_2_siwz_o_tw_brak_podst_wykluczenia_sprawa_49_wa_pn_2016.docx">za_e_nr_2_siwz_o_tw_brak_podst_wykluczenia_sprawa_49_wa_pn_2016.docx</a></p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2472/za_e_nr_3_siwz_info_przynale_-no_t_c_gr_kapita_eowa_sprawa_49_wa_pn_2016.docx">za_e_nr_3_siwz_info_przynale_-no_t_c_gr_kapita_eowa_sprawa_49_wa_pn_2016.docx</a></p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2473/za_e_nr_4_siwz_wykaz_rob_-t_bud_sprawa_49_wa_pn_2016.docx">za_e_nr_4_siwz_wykaz_rob_-t_bud_sprawa_49_wa_pn_2016.docx</a></p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2474/za_e_nr_5_siwz_wykaz_os_-b_sprawa_49_wa_pn_2016.docx">za_e_nr_5_siwz_wykaz_os_-b_sprawa_49_wa_pn_2016.docx</a></p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2475/zal_nr_6_siwz_wzor_umwoy.docx">zal_nr_6_siwz_wzor_umwoy.docx</a></p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2476/zal_7_siwz_program_funkcjonalno_uzytkowy.docx">zal_7_siwz_program_funkcjonalno_uzytkowy.docx</a></p>

<p>Data opublikowania 27.07.2016r.</p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2480/wyjasnienia_zmiany_siwz_sprawa_49_wa_pn_2016.pdf">wyjasnienia_zmiany_siwz_sprawa_49_wa_pn_2016.pdf</a></p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2481/ogl_o_zmianie_ogloszenia_spr_49_wa_pn_2016.docx">ogl_o_zmianie_ogloszenia_spr_49_wa_pn_2016.docx</a></p>

<p>Data opublikowania 2.08.2016r.</p>

<p><a href="/ckeditor_assets/attachments/2485/uniewaznienie.pdf">uniewaznienie.pdf</a></p>

<p>Data opublikowania 18.08.2016r.</p>