POSTęPOWANIE NA SUKCESYWNE DOSTAWY śRODKóW UTRZYMANIA CZYSTOśCI ORAZ śRODKóW HIGIENY OSOBISTEJ DO OBIEKTóW CENTRUM USłUG LOGISTYCZNYCH – REGION POLSKA PółNOCNA NR 25/WA/PN/2016

og_e_bzp_sprawa_25_wa_pn_2016.docx

siwz_post_25_wa_pn_2016.doc

kopia_za_e_ucznik_1a_do_siwz.xlsx

Data opublikowania 18.03.2016r.

info_otwarcie_ofert_sprawa_25_wa_pn_2016.pdf

data opublikowania 25.03.2016r.

wybor_oferty_sprawa_25_wa_pn_2016.pdf

Data opublikowania 6.04.2016r.

ogl_udz_zam_sprawa_25_wa_pn_2016.docx

Data opublikowania 7.06.2016r.