O NAS

Centrum Usług Logistycznych oferuje szerokie portfolio usług w ramach sieci hoteli i ośrodków szkoleniowych na terenie Polski, specjalizując się w działalności hotelarskiej, restauracyjnej, cateringowej oraz organizacji szkoleń, konferencji, seminariów, czy przyjęć okolicznościowych. Szczególnie dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług oraz utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta we wszystkich obiektach Centrum Usług Logistycznych. 

Wchodzące w skład grupy Centrum Usług Logistycznych trzygwiazdkowe hotele w Warszawie, liczne ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe oraz obiekty świadczące usługi hotelarskiezlokalizowane na terenie całej Polski, stanowią jedną z największych w kraju baz noclegowych z ponad 2000 miejsc, a także przestrzenią konferencyjno-bankietową z 35 salami przeznaczonymi do organizacji spotkań dla grup od 10 do 200 osób. 

Obok hoteli, restauracji oraz ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, w ramach grupy Centrum Usług Logistycznych, funkcjonuje także lotnisko Warszawa-Babice przeznaczone do obsługi ruchu statków powietrznych lotnictwa państwowego oraz cywilnego. Ponadto, na terenie lotniska istnieje możliwość organizacji masowych imprez o charakterze kulturalnym, np. koncerty z widownią od 20 do 100 tysięcy widzów, sportowym lub handlowym wymagających dużej powierzchni. Ogromna przestrzeń wykorzystywana jest także na plany zdjęciowe, filmowe, reklamowe. Betonowa nawierzchnia doskonale sprawdza się także na szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i doskonalenia techniki jazdy samochodem.

Grupa Centrum Usług Logistycznych obejmuje także Stację Paliw w Gorzowie Wielkopolskim, świadczącą usługi w zakresie dystrybucji najwyższej jakości paliw.

 

Centrum Usług Logistycznych powstała w listopadzie 2010 roku z inicjatywy Komendanta Głównego Policji i MSW (b. MSWiA).  To jednostka sektora finansów publicznych posiadająca osobowość prawną i stanowiąca logistyczne wsparcie dla działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych.

Wszystkie działania opierają się na zarządzeniu nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2010 r. na podstawie art.23 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i na zarządzeniu nr 1670 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”.

Całość przedsięwzięcia jest kierowana z Warszawy, a jednostką zarządza Dyrektor Centrum.


p.o. Dyrektora Centrum Usług Logistycznych
Jarosław Kalisz